Sunday, August 22, 2010

HIKMAH "Fadilah malam Lailatul Qadar Di bulan suci Ramadhan"

Oleh : De-Ma 13th
Lailatul qadar merupakan malam kemulyaan , karena pada salah satu malam ini adalah malam diturunkannya Al-Quran serta qadar yang berarti ketentuan. Pada malam itulah ditentukan berbagai macam ketentuan dari berbagai urusan, hukum-hukum, rizki dan ajal umur seseorang.
Dan ditanyakan kepada Husein bin Fadala : “Bukankah Allah telah menentukan sagala ketentuan itu sebelum terciptanya langit dan bumi”.tanya seseorang
Dan dijawab : “Ya, benar”
Lalu ia masih bertanya: “apa artinya malam lailatul qadar itu?”
Dan dijawab : “penyampaian segala ketentuan pada waktu-waktunya dan pelaksanaan qadha yang telah ditentukan dan diterapkan.”
Allah SWT berfirman dalam ayat suci Al-Quran
Yang artinya : “Pada malam itu dibereskan (diatur) setiap urusan yang mempunyai hikmah”(Ad-dukhon: 4)”
Qadar berarti sempit bumi dibuat menjadi sempit akibat drob para malaikat yang turun ke bumi banyak tiada terhingga.
Dan pada malam ini seluruh malaikat datang bearbondong-bondong memenuhi bumi dan memohonkan ampunan bagi yang bermukim.
Inilah sebab dari turunnya ayat (Ad-dukhon: 4) ini.
Dijelaskan sebab turunnya surat Al-Qodar :4 ialah masa menjelang wafatnya baginda
Nabi kita Rasulullah SAW dan perpishan beliau dengan umatnya, saat itu beliau menangis dan bersabda:” nanti bila aku sudah meninggal dunia siapakah yang akan mengantarkan salam Allah SWT kepada umatku?”. Beliau sedih dan merasa terpukul batinya, maka Allah SWT menggembirakan beliau dengan firmannya:
Yang artinya: “Turunlah para malaikat dan ruh/ Jibril pada malam itu dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur setiap perkara, salam sejahtera sampai terbitnya fajar”.
Pada mala ini Allah SWT telah memberikan kasih sayang-NYA , cinta-NYA dan ampunan-NYA kepada seluruh hamba-hamba-NYA kecuali 4 macam golongan :
1. Pencandu minuman keras
2. Durhaka kepada kedua orang tua
3. Memutuskan tali persaudaraan
4. Suka mendendam
Makadari itu kita harus menemukan malamlailatul qadar, yang akan turun pada malam ganjil diakhir bulan ramadhan karena malam itu lebih baik dari 1000bulan.