Saturday, January 14, 2012

ENSIKLOPEDIA SURGA

Sebagaimana kita tahu surga mempunyai empat tingkatan yaitu :
1. Surga firdaus
2. Surga A’dn
3. Surga Khuldi
4. Surga Ma’wa
Tempat tinggal di surga terdiri dari istana, tenda dan kamar. Kebesaran istana surga bahkan tidak ada yang menandinginya. Tendanya terdiri dari rangkaian mutiara, begitu pula kamarnya, bukan seperti di dunia, hanya namanya yang sama. Sesuatu di surga sama sekali tidak serupa dengan apa yang ada di dunia.
Surga terbuat dari batu emas dan batu perak, lantainya dari misik yang serba mewangi, kerikilnya dari mutiara dan yaquth dan tanahnya Dari jafaran (misykah al mashabib). Sungai di surga airnya ada yang dari khamar yang boleh diminum oleh orang-orang beriman, tetapi tidak menyebabkan pusing atau hilang akal, diantaranya ada sungai dari madu yang rasanya paling baik dan lezat (madunya murni). Dan adapun nama-nama mata air di surga yaitu, mata air kafur, mata air tasmin dan salsabil.
Di surga pula ada bidadari cantik berakhlak mulia dan tak pernah tua, bidadari tercipta secara langsung setelah Allah mengatakan “ jadilah !” maka terjadi tanpa proses kehamilan dan kelahiran.
Setiap hari jum’at penghuni surga berkumul di pasar yang telah disediakan oleh Allah. Disana mereka saling mengingat masa-masa di dunia dan memuji, bersyukur atas nikmat besar yang telah dilimpahkan Allah kepada mereka.
Dan pemberian paling utama yang dinantikan oleh penghuni surga untuk melihat wajah Allah. Maka segala kenikmatan surga menjadi kecil di hadapannya tidak akan melepas pandangannya dari Allah, tidak akan disibukan oleh perkara apapun selain memandang pencipta alam. Wajah akan diliputi oleh cahaya Ilahi (keceriaan yang luar biasa) diselubungi oleh perasaan segar yang ideal dan jiwa menyatu dengan ruhnya dalam keserasian dan kecocokan yang menyelimuti seluruh tubuh.

By : Melinda & Fitri Z. on Red.